دستیار - کد 100

این نرم افزار که نسخه محدود شده راینو کد 101 می باشد، مناسب کسب و کارهای کوچک بوده و  با داشتن زیرسیستم های زیر در محیطی ساده و روان ، نیاز کاربران در این سطوح را بطور کامل برطرف می نماید:
زیر سیستم های این نسخه عبارتند از :


        * زیر سیستم خرید و فروش ساده
        * زیر سیستم دریافت پرداخت ساده

 

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید.
 

راینو - کد 101

نرم افزار راینو- کد 101 با محیطی ساده و روان و دقت فوق العاده بالا و دارا بودن زیرسیستم های زیر جهت انواع کسب کارهای متوسط و بزرگ که نیازشان با زیرسیستم های زیر رفع می گردد را دارا می باشد.

زیرسیستم های این نسخه شامل :

 1. زیر سیستم خرید و فروش
 2. دریافت و پرداخت
 3. سند ساده حسابداری

علاوه بر زیر سیستم های فوق کلیه نسخ راینو نسبت به نرم افزار دستیار دارای امکانات ذیل نیز می باشند:

 • چندین نوع فاکتور فروش جهت ورود اطلاعات و قابل انتخاب بسته به نیاز کاربران
 • امکان طراحی انواع گزارشات و فاکتورها جهت چاپ در محیطی ساده شبیه به نرم افزار WORD
 • جابجایی کالا بین انبارها
 • خدمات پس از فروش و بروز رسانی سیستم به صورت خودکار 

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید. همچنین جهت اطلاع از زیرسیستم های رایگان اضافی  مشاهده جزئیات  را کلیک نمایید

 

راینو - کد 102

نرم افزار فروش اقساطی  راینو- کد 102 با محیطی ساده و روان و دقت فوق العاده بالا و دارا بودن زیرسیستم های زیر کلیه امور مربوط به سیستم های اقساطی را دارا می باشد

زیرسیستم های این نسخه شامل :

 1. دریافت و پرداخت
 2. سیستم اقساط پیشرفته

علاوه بر زیر سیستم های فوق  امکانات ذیل نیز در دسترس کاربران  می باشند:

 • امکان طراحی انواع گزارشات و فاکتورها جهت چاپ در محیطی ساده شبیه به نرم افزار WORD
 • خدمات پس از فروش و بروز رسانی سیستم به صورت خودکار 

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید. همچنین جهت اطلاع از زیرسیستم های رایگان اضافی  مشاهده جزئیات  را کلیک نمایید

راینو - کد 103

نرم افزار راینو- کد 103 با محیطی ساده و روان و دقت فوق العاده بالا و دارا بودن زیرسیستم های زیر جهت امور مربوط به انبارداری انتخابی هوشمندانه و مفید می باشد.

زیرسیستم های این نسخه شامل :

 1. انبارداری

علاوه بر زیر سیستم  فوق  امکانات ذیل نیز در دسترس کاربران می باشد می باشند:

 • امکان طراحی انواع گزارشات و فاکتورها جهت چاپ در محیطی ساده شبیه به نرم افزار WORD
 • خدمات پس از فروش و بروز رسانی سیستم به صورت خودکار 

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید. همچنین جهت اطلاع از زیرسیستم های رایگان اضافی  مشاهده جزئیات  را کلیک نمایید

راینو - کد 105

نرم افزار راینو- کد 105 با محیطی ساده و روان و دقت فوق العاده بالا و دارا بودن زیرسیستم های زیر جهت انواع کسب کارهای متوسط و بزرگ که نیازشان با زیرسیستم های زیر رفع می گردد را دارا می باشد.

زیرسیستم های این نسخه شامل :

 1. خرید و فروش
 2. خرید و فروش دو واحدی کالا
 3. دریافت و پرداخت
 4. سند ساده حسابداری
 5. سیستم انبارداری

علاوه بر زیر سیستم های فوق امکانات ذیل نیز می باشند:

 • چندین نوع فاکتور فروش جهت ورود اطلاعات و قابل انتخاب بسته به نیاز کاربران
 • امکان طراحی انواع گزارشات و فاکتورها جهت چاپ در محیطی ساده شبیه به نرم افزار WORD
 • جابجایی کالا بین انبارها
 • خدمات پس از فروش و بروز رسانی سیستم به صورت خودکار 

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید. همچنین جهت اطلاع از زیرسیستم های رایگان اضافی  مشاهده جزئیات  را کلیک نمایید

راینو - کد 106

نرم افزار راینو- کد 106 با محیطی ساده و روان و دقت فوق العاده بالا و دارا بودن زیرسیستم های زیر جهت انواع کسب کارهای متوسط و بزرگ که نیازشان با زیرسیستم های زیر رفع می گردد را دارا می باشد.

زیرسیستم های این نسخه شامل :

 1. خرید و فروش
 2. خرید و فروش دو واحدی کالا
 3. دریافت و پرداخت
 4. سند ساده حسابداری
 5. سیستم اقساط پیشرفته راینو
 6. سیستم انبارداری

علاوه بر زیر سیستم های فوق امکانات ذیل نیز می باشند:

 • چندین نوع فاکتور فروش جهت ورود اطلاعات و قابل انتخاب بسته به نیاز کاربران
 • امکان طراحی انواع گزارشات و فاکتورها جهت چاپ در محیطی ساده شبیه به نرم افزار WORD
 • جابجایی کالا بین انبارها
 • خدمات پس از فروش و بروز رسانی سیستم به صورت خودکار 

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید. همچنین جهت اطلاع از زیرسیستم های رایگان اضافی  مشاهده جزئیات  را کلیک نمایید

راینو - کد 107

نرم افزار راینو- کد 107 با محیطی ساده و روان و دقت فوق العاده بالا و دارا بودن زیرسیستم های زیر جهت انواع کسب کارهای متوسط و بزرگ که نیازشان با زیرسیستم های زیر رفع می گردد را دارا می باشد.

همچنین فعال بودن زیرسیستم های حسابداری این نسخه کمک شایانی به مجموعه هایی که علاوه بر خرید و فروش درگیر امور حسابداری پیشرفته نیز هستند ، می باشد

زیرسیستم های این نسخه شامل :

 1. خرید و فروش
 2. خرید و فروش دو واحدی کالا
 3. دریافت و پرداخت
 4. سند ساده حسابداری
 5. سیستم اقساط پیشرفته راینو
 6. حسابداری پیشرفته کلاسیک
 7. حسابداری پیشرفته شناور یک سطحی

علاوه بر زیر سیستم های فوق امکانات ذیل نیز می باشند:

 • چندین نوع فاکتور فروش جهت ورود اطلاعات و قابل انتخاب بسته به نیاز کاربران
 • امکان طراحی انواع گزارشات و فاکتورها جهت چاپ در محیطی ساده شبیه به نرم افزار WORD
 • جابجایی کالا بین انبارها
 • خدمات پس از فروش و بروز رسانی سیستم به صورت خودکار 

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید. همچنین جهت اطلاع از زیرسیستم های رایگان اضافی  مشاهده جزئیات  را کلیک نمایید

راینو - کد 108 رستوران و فست فود

 

نرم افزار راینو- کد 108 با محیطی ساده و فوق العاده پویا و دارا بودن زیرسیستم های زیر جهت استفاده در انواع رستوران ها و فست فودهای  متوسط و بزرگ  می باشد.

همچنین فعال بودن محیط لمسی و در دسترس بودن گزینه های انتخاب میز، پیک و محصولات کار با این نرم افزار را بسیار لذت بخش می نماید

زیرسیستم های این نسخه شامل :

 1. خرید و فروش
 2. دریافت و پرداخت

علاوه بر زیر سیستم های فوق امکانات ذیل نیز می باشند:

 • امکان طراحی انواع گزارشات و فاکتورها جهت چاپ در محیطی ساده شبیه به نرم افزار WORD
 • خدمات پس از فروش و بروز رسانی سیستم به صورت خودکار 

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید. همچنین جهت اطلاع از زیرسیستم های رایگان اضافی  مشاهده جزئیات  را کلیک نمایید

راینو - کد 109

نرم افزار راینو- کد 109 با محیطی ساده و فوق العاده پویا و دارا بودن زیرسیستم های زیر جهت استفاده در انواع هایپرمارکت ها و فروشگاه ها ، شرکت هایی که ماهیت خرید وفروش را نیز در روند اقتصادی خود دارند، می باشد.

زیرسیستم های این نسخه شامل :

 1. خرید و فروش
 2. دریافت و پرداخت
 3. سند ساده  حسابداری
 4. خرید و فروش دو واحدی کالا
 5. خرید و فروش شرکت های پخش
 6. سیستم اقساط پیشرفته
 7. سیستم اتبارداری
 8. حسابداری پیشرفته کلاسیک
 9. حسابداری پیشرفته شناور یک سطحی

علاوه بر زیر سیستم های فوق امکانات ذیل نیز می باشند:

 • امکان طراحی انواع گزارشات و فاکتورها جهت چاپ در محیطی ساده شبیه به نرم افزار WORD
 • خدمات پس از فروش و بروز رسانی سیستم به صورت خودکار 

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید. همچنین جهت اطلاع از زیرسیستم های رایگان اضافی  مشاهده جزئیات  را کلیک نمایید

راینو - کد 201

نرم افزار راینو- کد 201 با محیطی ساده و روان و دقت فوق العاده بالا و دارا بودن زیرسیستم های زیر جهت استفاده در شرکت ها و سازمان هایی که با روش حسابداری کلاسیک کار می کنند، می باشد

زیرسیستم های این نسخه شامل :

 1. دریافت و پرداخت
 2. حسابداری پیشرفته کلاسیک

علاوه بر زیر سیستم های فوق کلیه نسخ راینو دارای امکانات ذیل نیز می باشند:

 • امکان طراحی انواع گزارشات و فاکتورها جهت چاپ در محیطی ساده شبیه به نرم افزار WORD
 • چک چاپ
 • پشتیبانی از بارکدخوان
 • سیستم چاپ بارکد
 • چند انباره
 • دوشرکتی
 • بهای تمام شده فایفو در خرید و فروش /انبارداری 

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید. همچنین جهت اطلاع از زیرسیستم های رایگان اضافی  مشاهده جزئیات  را کلیک نمایید

راینو - کد 202

نرم افزار راینو- کد 202 با محیطی ساده و روان و دقت فوق العاده بالا و دارا بودن زیرسیستم های زیر جهت استفاده در شرکت ها و سازمان هایی که با روش حسابداری کلاسیک و نیز حسابداری نوین تفضیل شناور کار می کنند، می باشد

زیرسیستم های این نسخه شامل :

 1. دریافت و پرداخت
 2. حسابداری پیشرفته کلاسیک
 3. حسابداری پیشرفته شناور یک سطحی

علاوه بر زیر سیستم های فوق کلیه نسخ راینو دارای امکانات ذیل نیز می باشند:

 • امکان طراحی انواع گزارشات و فاکتورها جهت چاپ در محیطی ساده شبیه به نرم افزار WORD
 • چک چاپ
 • پشتیبانی از بارکدخوان
 • سیستم چاپ بارکد
 • چند انباره
 • دوشرکتی
 • بهای تمام شده فایفو در خرید و فروش /انبارداری 

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید. همچنین جهت اطلاع از زیرسیستم های رایگان اضافی  مشاهده جزئیات  را کلیک نمایید

راینو - کد 203

نرم افزار راینو- کد 203 با محیطی ساده و روان و دقت فوق العاده بالا و دارا بودن زیرسیستم های زیر جهت استفاده در شرکت ها و سازمان هایی که با روش حسابداری کلاسیک و نیز حسابداری نوین تفضیل شناور کار می کنند و همچنین به زیرسیستم انبارداری نیازمند هستند، می باشد

زیرسیستم های این نسخه شامل :

 1. دریافت و پرداخت
 2. حسابداری پیشرفته کلاسیک
 3. سیستم انبارداری
 4. حسابداری پیشرفته شناور یک سطحی

علاوه بر زیر سیستم های فوق کلیه نسخ راینو دارای امکانات ذیل نیز می باشند:

 • امکان طراحی انواع گزارشات و فاکتورها جهت چاپ در محیطی ساده شبیه به نرم افزار WORD
 • چک چاپ
 • پشتیبانی از بارکدخوان
 • سیستم چاپ بارکد
 • چند انباره
 • دوشرکتی
 • بهای تمام شده فایفو در خرید و فروش /انبارداری 

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید. همچنین جهت اطلاع از زیرسیستم های رایگان اضافی  مشاهده جزئیات  را کلیک نمایید

راینو - کد 204

نرم افزار راینو- کد 204 با محیطی ساده و روان و دقت فوق العاده بالا و دارا بودن زیرسیستم های زیر جهت استفاده در شرکت ها و سازمان هایی بزرگی که با روش حسابداری کلاسیک و نیز حسابداری نوین تفضیل شناور کار می کنند، می باشد

زیرسیستم های این نسخه شامل :

 1. دریافت و پرداخت
 2. حسابداری پیشرفته کلاسیک
 3. انبارداری
 4. حسابداری پیشرفته شناور یک سطحی
 5. حسابداری پیشرفته شناور سه سطحی

علاوه بر زیر سیستم های فوق کلیه نسخ راینو دارای امکانات ذیل نیز می باشند:

 • امکان طراحی انواع گزارشات و فاکتورها جهت چاپ در محیطی ساده شبیه به نرم افزار WORD
 • چک چاپ
 • پشتیبانی از بارکدخوان
 • سیستم چاپ بارکد
 • چند انباره
 • دوشرکتی
 • بهای تمام شده فایفو در خرید و فروش /انبارداری 

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید. همچنین جهت اطلاع از زیرسیستم های رایگان اضافی  مشاهده جزئیات  را کلیک نمایید

راینو - کد 209

نسخه جامع نرم افزار راینو که شامل کلیه زیرسیستم های طراحی شده برای راینو بوده و با دارا بودن این زیرسیستم ها توانایی انجام کلیه امور مالی و حقوق و دستمزد مجموعه شما را دارا بوده و این امور را با دقت فراوان و سرعت خارق العاده انجام می دهد.

زیرسیستم های این نسخه شامل :

 1. خرید و فروش
 2. دریافت و پرداخت
 3. سند ساده حسابداری
 4. خرید و فروش دو واحدی کالا
 5. خرید و فروش شرکت های پخش
 6. سیستم اقساط پیشرفته
 7. سیستم انبارداری
 8. حسابداری پیشرفته کلاسیک
 9. حسابداری پیشرفته شناور یک سطحی
 10. حسابداری پیشرفته شناور سه سطحی
 11. حقوق و دستمزد یک کارگاهه
 12. حقوق و دستمزد چندکارگاهه

 

 

علاوه بر زیر سیستم های فوق کلیه نسخ راینو دارای امکانات ذیل نیز می باشند:

 • امکان طراحی انواع گزارشات و فاکتورها جهت چاپ در محیطی ساده شبیه به نرم افزار WORD
 • چک چاپ
 • پشتیبانی از بارکدخوان
 • سیستم چاپ بارکد
 • چند انباره
 • دوشرکتی
 • بهای تمام شده فایفو در خرید و فروش /انبارداری 

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید. همچنین جهت اطلاع از زیرسیستم های رایگان اضافی  مشاهده جزئیات  را کلیک نمایید

راینو - کد 301

نرم افزار راینو- کد 301  با محیطی ساده و روان و دقت فوق العاده بالا و دارا بودن زیرسیستم های زیر جهت رفع نیازهای مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان سازمان ها طراحی گردیده است 

زیرسیستم های این نسخه شامل :

 1. حقوق و دستمزد یک کارگاهه

 

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید. همچنین جهت اطلاع از زیرسیستم های رایگان اضافی  مشاهده جزئیات  را کلیک نمایید

راینو - کد 302

نرم افزار راینو- کد 302  با محیطی ساده و روان و دقت فوق العاده بالا و دارا بودن زیرسیستم های زیر جهت رفع نیازهای مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان سازمان ها طراحی گردیده است و با قابلیت چند کارگاهی می توانید امور مربوط به کارگاههای دیگر را نیز برعهده گیرید.

زیرسیستم های این نسخه شامل :

 1. حقوق و دستمزد چند کارگاهه

 

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید. همچنین جهت اطلاع از زیرسیستم های رایگان اضافی  مشاهده جزئیات  را کلیک نمایید

نسخه آموزشی

این نسخه جهت آموزش حسابداری و کار با نرم افزار حسابداری در آموزشگاه ها تهیه گردیده و مخصوص کارگاههای آموزش حسابداری و دانشگاه ها و مدارس می باشد

دستیار ویژه

این نرم افزار که نسخه محدود شده راینو کد 101 می باشد، مناسب کسب و کارهای کوچک بوده و  با داشتن زیرسیستم های زیر در محیطی ساده و روان ، نیاز کاربران در این سطوح را بطور کامل برطرف می نماید:
زیر سیستم های این نسخه عبارتند از :


        * زیر سیستم خرید و فروش ساده

        * زیرسیستم خرید و فروش استاندارد
        * زیر سیستم دریافت پرداخت ساده

این نسخه علاوه بر امکانات دستیار دارای کالای خدماتی ، چاپ بارکد و طراحی فاکتور نیز می باشد

جهت مشاهده جزییات هر زیرسیستم بر روی آیکون مربوط در بخش زیر کلیک نمایید.

دستیار کد 100.20 با امکان کالای خدماتی، چاپ بارکد و طراحی فاکتور

0
سبد خرید شما خالی می باشد!